Technika chłodzenia firmy Wolf KG Top

Kiedy potrzebne są doskonałe rozwiązania systemowe:

  • wiele możliwości ustawienia,     
  • niewielki nakład pracy związany z instalacją,     
  • w przypadku zastosowania wody jako dodatkowego czynnika nie występują takie problemy jak (ryzyko zamarzania, koncentracji glikolu, korozji),     
  • podczas przenoszenia energii do czynnika dodatkowego - wody, nie występują straty energii (środek chłodzący do czynnika chłodzącego oraz czynnik chłodzący - powietrze),
  • nie ma też konieczności montowania dodatkowych urządzeń na dachu, co jest szczególnie korzystne w przypadku obiektów zabytkowych oraz osiedli mieszkalnych,     
  • odzyskiwanie energii dzięki wykorzystaniu energii z chłodnego powietrza zużytego (niższa temperatura skraplania = oszczędność energii),     
  • możliwość łatwego podłączenia osuszacza lub pomp ciepła.